1550

Počet vyhotovených Geometrických plánov

1870

Počet vytýčených pozemkov a stavieb

4800

Počet spokojných zákazníkov

Potrebujete naše geodetické služby?

Napíšte nám:

baiduxml